Fotoskolan i Gamleby

Gör det på 2 år
- bli professionell fotograf
Fotograf: YH6

Fotoskolan i Gamleby

Vi jobbar just nu hårt med att förändra och förbättra Fotoskolan och har inget intag i augusti 2016. Men håll utkik - vi uppdaterar löpande. 

Vår kvalificerad yrkeshögskoleutbildning utbildar dig för arbete i den fotografiska branschen. Du kan efter din utbildning arbeta som fotoproducent, fotoassistent, bildredaktör, visuell kommunikatör eller med bildredigering. Gör det på 2 år!

-Följ oss gärna på Facebook

 

 • Utbildning: 2 år kvalificerad yrkeshögskola, 425 Yh-poäng
 • Kurstid: Ingen start HT 2016
 • Kostnader: se kostnader nedan
 • Examen: Examens- eller utbildningsbevis för kvalificerad yrkeshögskoleutbildning Fotograf för reklam och magasin.
 • Kontakt: gunilla.holz@fotoskolan.com

Fotograf 

Du utbildas inom stillbild- som rörlig bild för att bli kunnig i bildkommunikation och det digitala arbetsflödet från fotografering till färdig leverans mot kund i olika format. Du kommer också att få utbildning i företagande och entreprenörskap. Utgångspunkten för utbildningsmålen är t ex att förstå hur visuella medier fungerar, hur stillbild och rörlig bild smarbetar och vad som krävs i denna yrkesroll idag. Fotografsrollen ser idag annorlunda ut än för några år sedan - därför ändra vi nu vår utbldningsplan och hoppas på att kunna återkomma med intag 2017, så håll utkik.

 

Individuell handledning

Kursernas svårighetsgrad ökar under utbildningens gång och kraven på eget kunskapsinhämtande och egna arbetsprestationer stegras hela tiden. Redan från dag 1 ska den studernade påbörja arbetet med sin egen portofolio. Bedömningen av dina studieresultat sker genom regelbundet återkommande tentamina, projektredovisningar och enskilda samtal. Individuell handledning ges kontinuerligt.

 

Som studerande med konstaterad funktionsnedsättning har du rätt att få pedagogiskt stöd för dina studier - mer information finns på Myndigheten för yrkeshögskolans hemsida

 

Kurser

Utbildningen bedrivs på heltid i två år med föreläsningar, gruppövningar och individuell handledning. Företagsförlagd utbildning -”Lärande i arbete” (LIA) - sker under en tredjedel av studietiden och omfattar 28 veckor. Ingen utbildningdel eller kurs sker på distans. Schemat läggs med tiderna mån-fre: 09-17.00 men det kan förekomma enstaka uppgifter som ska göras på kvällstid eller helger. Som student på Fotoskolani Gamleby har du tillgång till lokalerna och vår utrustning dygnet runt.

 

 • Introduktionskurs
 • Bildkommunikation
 • Bildkommunikation och bildbehandling A
 • Bildkommunikation och bildbehandling B
 • Ljussättning
 • 3D
 • Retusch
 • Rörlig bild
 • Bildprojekt och bildproduktion
 • Företagande och projektledning
 • Examenskurs
 • Lärande i arbete (LIA)

 

 

Fotograf: Joakim Reimer

Nytt från Facebook

Många hejdå på en dag! *** *** *** *** *** *** *** *** Vi tackar Mr Fotoskolan him self, Jan Ström som slutar och går i pension. Jan har varit teknikansvarig men även undervisat sedan 90-talet. Det har genom åren blivit närmare 1000…Många hejdå på en dag! *** *** *** *** *** *** *** *** Vi tackar Mr Fotoskolan him self, Jan Ström som slutar och går i…

Tycker du det stämmer? https://www.thinkwithgoogle.com/nordics/article/in-video-advertising-is-longer-stronger/Tycker du det stämmer? https://www.thinkwithgoogle.com/nordics/article/in-video-advertising-is-longer-stronger/How long does it take to change someone's mind about your brand in a video ad?In video advertising, is longer stronger?