Fotoskolan i Gamleby

Vägen till din dröm
- en framtid inom fotografi
Fotograf: YH6

Fotoskolan i Gamleby

Vi jobbar just nu hårt med att förändra och förbättra Fotoskolan och har inget intag i augusti 2016. Men håll utkik - vi uppdaterar löpande. 

Utbildningen är en kvalificerad yrkeshögskoleutbildning för dig som vill bli fotograf och arbeta med visuella medier. Här får du kunskap om personligt fotografiskt uttryck, ett professionellt förhållningssätt till fotografyrket och ett brett tekniskt kunnande. Efter genomgången utbildning ska du kunna arbeta som kreativ yrkesfotograf med inriktning stillbild och rörlig bild (video) retusch och 3D.

-Följ oss gärna på Facebook


 

 

 • Utbildning: 2 år kvalificerad yrkeshögskola, 425 Yh-poäng
 • Kurstid: Ingen start HT 2016
 • Kostnader: se kostnader nedan
 • Examen: Examens- eller utbildningsbevis för kvalificerad yrkeshögskoleutbildning Fotograf för reklam och magasin.
 • Kontakt: gunilla.holz@fotoskolan.com

Fotograf för Reklam och Magasin

Du utbildas till fotograf för olika visuella medier för att bli kunnig i det digitala arbetsflödet från fotografering till färdig leverans mot kund i olika format. Du kommer också att få utbildning i företagande och entreprenörskap. Utgångspunkten för utbildningsmålen är t ex att förstå hur visuella medier fungerar, hur stillbild och rörlig bild smarbetar och vad som krävs i denna yrkesroll idag. 

 

Individuell handledning

Kursernas svårighetsgrad ökar under utbildningens gång och kraven på eget kunskapsinhämtande och egna arbetsprestationer stegras hela tiden. Redan från dag 1 ska den studernade påbörja arbetet med sin portofolio. Bedömningen av dina studieresultat sker genom regelbundet återkommande tentamina, projektredovisningar och enskilda samtal. Individuell handledning ges kontinuerligt och är obligatorisk.

 

Som studerande med konstaterad funktionsnedsättning har du rätt att få pedagogiskt stöd för dina studier - mer information finns på Myndigheten för yrkeshögskolans hemsida

 

Kurser

Utbildningen bedrivs på heltid i två år med föreläsningar, gruppövningar och individuell handledning. Företagsförlagd utbildning -”Lärande i arbete” (LIA) - sker under en tredjedel av studietiden och omfattar 28 veckor. Ingen utbildningdel eller kurs sker på distans. Schemat läggs med tiderna mån-fre: 09-17.00 men det kan förekomma enstaka uppgifter som ska göras på kvällstid eller helger. 

 

 • Introduktionskurs
 • Bildkommunikation
 • Bildkommunikation och bildbehandling A
 • Bildkommunikation och bildbehandling B
 • Ljussättning
 • 3D
 • Retusch
 • Rörlig bild
 • Bildprojekt och bildproduktion
 • Företagande
 • Examenskurs
 • Lärande i arbete (LIA)

 

 

Fotograf: Joakim Reimer

Nytt från Facebook

Tycker du det stämmer? https://www.thinkwithgoogle.com/nordics/article/in-video-advertising-is-longer-stronger/Tycker du det stämmer? https://www.thinkwithgoogle.com/nordics/article/in-video-advertising-is-longer-stronger/How long does it take to change someone's mind about your brand in a video ad?In video advertising, is longer stronger?

Recension från Kultursidan.nu *** *** *** *** *** *** *** *** *** * http://www.kultursidan.nu/?p=25700Recension från Kultursidan.nu *** *** *** *** *** *** *** *** *** * http://www.kultursidan.nu/?p=25700NORRKÖPING Generation Z är födda in i internetsamhället. Generation Z är också titeln på en utställning som elever från Fotograf för Reklam och Magasin i Gamleby gjort för Arbetets museum. Den är s…Generation Z på Arbetets museum (recension)